ทนายความจังหวัดพะเยา 090 224 9232

ทนายความจังหวัดพะเยา 090 224 9232

เปิดหน้าต่อไป

มารู้จักทนายอรอนงค์ ขวัญเพชร

ทนายอรอนงค์ ขวัญเพชร (เฟย)

ทนายอรอนงค์ ขวัญเพชร

ทนายอรอนงค์ ขวัญเพชร

สวัสดีค่ะ ทนายอรอนงค์ ขวัญเพชร เป็นทนายความจังหวัดพะเยานะค่ะ ต้องการปรึกษาหรือใช้บริการทนายความจังหวัดพะเยาติดต่อเฟยได้เลยนะค่ะ ยินดีให้บริการทนายความต่างถิ่น ในการคัดถ่ายสำเนาเอกสารจากศาล หรือยื่นคำคู่ความต่างๆ ไต่สวนคำร้อง คำขอต่างๆหรือมอบหมายให้ดำเนินการอะไร ทนายเฟยยินดีให้บริการค่ะ ส่วนประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในเขตจังหวัดพะเยาหรือต่างจังหวัดติดต่อทนายได้เลยตามช่องทางที่คุณเห็นนะค่ะ 

ถ้าคุณจะเลือกใช้บริการทนายความ หนูแนะนำให้ใช้บริการใกล้คุณ หรือทนายใกล้ศาลที่คุณมีคดีความ เพราะคุณจะได้ประหยัดค่าจ้างและค่าเดินทางของทนายความครับ แล้วจะเลือกทนายความจากใหน หนูแนะนำให้เลือกทนายความในเครือข่ายทนายความนะค่ะ เพราะก่อนหนูจะเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย ท่านประธานจะให้ส่งข้อมูลส่วนตัว เช่น สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ, สำเนาทะเบียนบ้าน, ภาพถ่ายสวมครุยและภาพถ่ายสำนักงาน เพื่อยืนยันว่าเป็นทนายความจริง มีที่อยู่ในจังหวัดนั้นจริง เป็นการกลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจค่ะ